Nulmeting

Hoe begin je een investeringsplan?

De eerste stappen

Zero CO2 biedt ondernemers concrete en realistische handvatten om te gaan verduurzamen in hun pand, mobiliteit of bedrijfsproces. We werken met verschillende partners die expert zijn in hun eigen vakgebied.

Wanneer je als ondernemer een investeringsplan hebt liggen en graag inzichtelijk wilt hebben voor welke subsidies, fiscale- en financieringsvoordelen je in aanmerking komt, neem gelijk contact met ons op!

Weet je niet nog hoe je moet beginnen? Ook dan helpen wij je verder! Wij bieden een compleet traject aan, waarbij je niets misloopt en de boot niet mist. Wij bieden o.a. de nulmeting aan van DZyzzion. Lees hieronder meer informatie!

DZyzzion is partner van Zero CO2

DuOn-Scan - de nulmeting

Zero CO2 biedt door middel van de DuOn-Scan van DZyzzion een nulmeting aan. Voordat u aan de slag gaat met het doorvoeren van duurzame investeringen, is het handig om eerst precies te weten waar u staat, door middel van deze nulmeting. Misschien bent u namelijk al verder dan u denkt. De door DZyzzion ontwikkelde DuOn-Scan is hiervoor een ideale tool. Het resultaat is een integraal ‘Duurzaamheidsprofiel’ op het gebied van duurzaam ondernemen. Zo ziet u precies wat er al goed gaat en wat er beter kan. Een ideale basis voor het opstellen van duurzaamheidsbeleid en een actieplan

De DuOn-Scan is gebaseerd op internationaal geaccepteerde inzichten en richtlijnen, met name ISO 26000.

Prijs voor de DuOn-Scan: €

DZyzzion

Bewuste keuzes

DZyzzion – spreek uit ‘decision’ [Engels] – staat voor het maken van bewuste keuzes. Keuzes die een duurzame wereld dichterbij brengen en daarbij ook goed zijn voor uw bedrijf, organisatie of gebied. Keuzes dus, die meerwaarde scheppen voor mens, milieu en economie.

Koploperproject

Bij DZyzzion werken we vanuit passie. Passie voor duurzaamheid, voor onze prachtige planeet, voor mensen, voor ondernemers met hart voor hun zaak. We zijn ervan overtuigd dat samenwerken op basis van een gedeelde passie tot de beste resultaten leidt. De Koploperprojecten zijn daar een mooi voorbeeld van.

Koploperproject

Naast de DuOn-scan bieden wij namens DZyzzion ook het Koploperproject aan!

“The number one cause of human change is when people around us change”

Paul Hawken (Drawdown, Regeneration)

Doel van Koploperproject

Het Koploperproject richt zich op een duurzame versterking van de (regionale) economie, door vooruitstrevende mkb-ondernemers en andere organisaties de kennis, de tools en het netwerk te bieden om duurzaam te innoveren en beter in te spelen op de transitie naar een klimaatneutrale, circulaire en inclusieve economie. Toekomstbestendig ondernemen dus!

Hoe gaat het in z'n werk

In een Koploperproject gaan bedrijven en organisaties samen aan de slag in groepen van 8 tot maximaal 15 deelnemers. Ze krijgen deskundige begeleiding en leren ook veel van elkaar. 

Het project kent een systematische opbouw. Na de startbijeenkomst, waarin de deelnemers elkaar leren kennen, beginnen we met inzicht in de huidige situatie: wat gaat er al goed en wat kan er beter? De nulmeting. De deelnemers worden doorgelicht op duurzaamheid met de DuOn-Scan en de Milieubarometer. Nieuwe kansen en verbetermogelijkheden worden in kaart gebracht.

Vervolgens kijken we vooruit (visie): waar willen we staan over enkele jaren en wat zijn onze ambities? Deze vertalen we vervolgens in een praktisch actieplan (de DuOn-agenda). Zo ontstaat een permanente verbetercyclus (plan-do-check-act) waarmee de deelnemers systematisch steeds verder verduurzamen: klimaatneutraal, circulair, inclusief en meer …

In de laatste stap besteden we aandacht aan een effectieve MVO-communicatie: wat is je verhaal naar je stakeholders toe?