Integratie duurzaam ondernemen

Zero CO2 biedt ondernemers concrete en realistische handvatten om te gaan verduurzamen in hun pand, mobiliteit of bedrijfsproces. Daarnaast ondersteunt Zero CO2 MKB-bedrijven met ESG verslaglegging, en de integratie van duurzaam ondernemen binnen de organisatie. Grote bedrijven die aan de EU-richtlijn CSRD moeten voldoen kunnen tevens terecht bij Zero CO2.

We werken door heel Nederland samen met met verschillende partners die allen specialist zijn in hun eigen vakgebied. Vanuit Zero CO2 wordt gekeken welk vraagstuk speelt bij een ondernemer en aan de hand hiervan worden specialisten toegevoegd aan tafel om het vraagstuk te beantwoorden. De ondernemer houdt zelf de regie over samenwerkingen die worden aangegaan.

Heb je al investeringsplannen en wil je inzichtelijk hebben voor welke subsidies, fiscale- en financieringsvoordelen je in aanmerking komt, neem gelijk contact op met ons op!

Weet je niet nog hoe je moet beginnen? Ook dan helpen wij je verder! Wij bieden een compleet traject aan, waarbij je niets misloopt en de boot niet mist. Wij bieden diverse  opties aan om de CO2- en milieu-impact van jouw bedrijf in kaart te brengen. Lees hieronder meer informatie!

Video afspelen

Met het doorlopen van ons ESG-traject integreer je duurzaam ondernemen in alle haarvaten van je organisatie. Je voert o.a. een stakeholdersanalyse en dubbele materaliteitsanalyse uit. Je creëert inzicht, bepaalt je koers en strategie en weet op welke punten je acties kunt ondernemen. Tot slot ondersteunen wij met het inzichtelijk maken van alle uitstoot en verbruik binnen het bedrijf en leggen we de focus op het meenemen van personeel tijdens de duurzame transitie. 

zes maanden

ESG Traject

  • 5 impact-sessies op locatie + 1 afsluiting;
  • Literatuur ‘De weg naar duurzaam ondernemen’;
  • Werkboek met opdrachten;
  • Gemiddelde looptijd is 6 maanden;
  • Minimale deelname is 3 personen binnen een organisatie;

Tijdens de eerste impact-sessie Creëer Inzicht creëren we inzicht in het duurzaamheidsconcept: wat betekent duurzaamheid en welke definities of concepten bestaan er? Wat betekent duurzaamheid voor jou als individu of als organisatie? Waarom zou jij of jouw onderneming zich inzetten om duurzaam te ondernemen? Aan welke wet- en regelgeving moet de organisatie voldoen. Tijdens de eerste sessie zal ook de tool Milieubarometer worden uitgelegd en zal het huiswerk zijn deze in te vullen in de aankomende 6 maanden. We voeren een nulmeting uit en kijken doormiddel van een stakeholdersonderzoek welke SDG’s gekoppeld kunnen worden aan de acties die de organisatie gaat doorlopen. 

Tijdens de tweede impact-sessie Ontwikkel Dynamiek hebben we het over de manier waarop je een goede dynamiek kunt creëren door je stakeholders meer te betrekken bij het reilen en zeilen van je organisatie. Wij komen met voorbeelden waarop organisaties in de praktijk dynamiek kunnen creëren om hun duurzaamheidsprioriteiten en – strategie te bepalen. We zoomen in op de manier waarop je interne dynamiek kunt creëren via je missie, visie en waarden.

De stakeholdersanalyse kan via verschillende manieren worden uitgevoerd. Nadat de belangrijke stakeholders zijn geïnventariseerd wordt per groep gekeken welke informatie op welke manier kan worden verzamelt. Tijdens de tweede sessie zal de materialiteitsanalyse ter sprake komen.

Tijdens de derde impact-sessie Koers Bepalen zetten we de resultaten van de sessie 2, de ontstane dynamiek, en de opgebouwde visie en waarden op een rij. We schetsen hoe organisaties hun koers kunnen bepalen met de juiste duurzaamheidsdoelstellingen en –acties. Door de eerdere twee sessie is de nulmeting afgerond en kunnen we nu echt koers gaan bepalen. Wat heeft de organisatie al gedaan, waar staat het nu en waar wil het naartoe. Hoe kunnen we de KPI’s die belangrijk zijn voor ESG verslaglegging worden ingevuld en gevalideerd worden.

Tijdens de vierde impact-sessie Impact Maken gaan we kijken naar hoe de organisatie het verschil kan maken met hun duurzaamheidsdoelstellingen en op welke manier ze positieve of negatieve impact maken. We evalueren o.a. de uitkomsten van de milieubarometer en gaan kijken naar toekomstige doelen. Daarnaast duiken we nogmaals in de wet- en regelgeving waaraan organisatie moet (gaan) voldoen. Heeft de organisatie alle concrete handvatten ontvangen die nodig zijn voor de ESG verslaglegging. We kijken naar de impact die wordt gemaakt binnen de eerder gekozen SDG’s.

Tijdens de vijfde impact-sessie Verhaal gaan we inzoomen op het verhaal dat jullie vertellen over duurzaam ondernemen. Wat is op dit moment gecommuniceerd en kan dit worden verbeterd. Reporting in het jaarverslag van de organisatie. Communicatie richting de medewerkers en externen. Op welke manieren kan de organisatie het beste communiceren en hoe voorkom je greenwashing. Tot slot gaan we het nog hebben over het compenseren van rest-uitstoot.

Stichting Stimular is partner van Zero CO2

Milieubarometer

Stichting Stimular is initiatiefnemer van de online monitoringstool de Milieubarometer. De Milieubarometer van Stimular is een praktisch hulpmiddel voor bedrijven en organisaties om met duurzaam ondernemen aan de slag te gaan. Met de Milieubarometer maak je eenvoudig een CO2-footprint en milieugrafieken van jouw bedrijfsvoering. Je ziet in één oogopslag de prioriteiten voor het boeken van milieuwinst, ontdekt de bijbehorende duurzaamheidsmaatregelen die relevant zijn voor jouw bedrijf en monitort de resultaten door de jaren heen.

Tijdens het ESG Traject wordt deze tool ingezet om voor ondernemers hun footprint inzichtelijk te maken.