BLOG: Direct meer rendement en 100% financiering van investeringen in duurzaamheid? Dat kan!

Geschreven door Harry Marissen: Uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat 80% van de ondernemers zou willen investeren in verduurzaming van het bedrijf. Maar velen denken hiervoor geen businesscase rond te kunnen krijgen. Vaak heeft dat er mee te maken dat er onvoldoende kennis is van alle subsidie en financieringsmogelijkheden bij zowel ondernemers als bij de partijen waar de ondernemer om advies vraagt, zoals de accountant. In deze blog zal ik duidelijk maken dat, uitgaande van een levensvatbare onderneming, investeringen in de energietransitie voor 100% kunnen worden gefinancierd en direct rendement opleveren. Als uitgangspunt hiervoor neem ik de investering in het verduurzamen van een bedrijfspand tot status label A.   

Groenbanken en Loan-to-Value 

De loan-to-value (LTV) is het percentage waarin de leensom wordt afgezet tegen de waarde van het onderpand. Groenbanken, dat zijn bankinstellingen die speciaal zijn opgericht voor het financieren van duurzaamheidsinvesteringen, accepteren een lagere LTV bij  duurzaamheid-investeringen. Dat betekent dat, in verhouding tot de waarde van het bedrijfspand, een hogere lening kan worden verstrekt. Daarnaast vragen zij een lagere rentevergoeding voor de verstrekte lening. Het kan zelfs aantrekkelijk zijn om een bestaande financiering om te zetten in een groenfinanciering, waardoor in bepaalde gevallen de totale rentelasten na investering nauwelijks stijgen, ondanks een hogere financiering. Groenbanken zullen echter nooit de hele investering willen financieren en om een eigen inbreng of aanvullende financiering door andere partijen verlangen. Daarbij zal de groenbank wel vragen om primaire zekerheden, zoals een hypotheekrecht op het pand dat wordt gefinancierd. Hoe krijg je het restant dan gefinancierd, als je geen eigen middelen wilt gebruiken? 

 

 

Stapelfinanciering met Energiefonds-lening 

In Nederland zijn door provincies regionale energiefondsen opgericht. Deze energiefondsen hebben zijn gericht op het versnellen van de energietransitie. Zij verstrekken leningen voor duurzaamheidsinvesteringen, vaak aanvullend op reguliere financieringsinstellingen, zoals banken. De tarieven zijn marktconform, maar verschillen wel per regio. Daarnaast zijn er (nagenoeg) geen transactiekosten, zoals afsluitprovisie en kan in overleg de looptijd van de lening worden vastgesteld tot wel 15 jaar. Samen met een groenfinanciering kunnen investeringen in het verduurzamen van uw onderneming dus tot 100 % worden gefinancierd.  

Voorwaarden 

Voor een groenfinanciering bent u een groenverklaring nodig. Deze kan worden aangevraagd bij het RVO. Daarnaast is bij het verduurzamen van een bedrijfspand nodig dat je kunt aangeven wat de gevolgen van de investeringen zijn voor het Energielabel. Dit Energielabel is ook belangrijk voor het financiële voordeel dat kan worden gerealiseerd met de investering.  

Direct rendement  

Investeren in energiebesparende maatregelen en energieopwekking leiden direct tot een lagere energierekening. Vaak weegt dit al op tegen de hogere financieringslasten en betaald de investering zich dus zelf terug. Omdat de overheid de investeringen in verduurzaming wil stimuleren, zijn er tal van regelingen die dit aantrekkelijk moeten maken. Het gaat daarbij om subsidies, zoals de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) en tal van fiscale regelingen, zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA/VAMIL). Samen met de besparing op energielasten wordt hierdoor het investeren in verduurzaming snel aantrekkelijk, zonder dat hier eigen middelen voor hoeven te worden vrijgemaakt. Hierdoor houdt u liquiditeit beschikbaar voor andere zaken die de bedrijfsvoering kunnen versterken. 

Kennis van zaken 

Als u wilt investeren in verduurzaming en daarbij maximaal wilt profiteren van alle regelingen, dan vraagt dit om een zorgvuldige voorbereiding, aanvraag en afronding van financierings- en subsidieaanvragen. Kies daarvoor een adviseur met kennis van zaken, zodat u teleurstellingen voorkomt. Samen met onze partners van ons platform ZeroCO2.nl ondersteunen wij u graag bij een succesvolle realisatie van uw plannen!