Privacybeleid

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zero CO2 verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van de diensten van ons en/of van onze partners en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit betreft de volgende gegevens:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

 

Waarom we gegevens nodig hebben
Zero CO2 verwerkt uw persoonsgegevens om te voldoen aan de met u gesloten overeenkomst voor dienstverlening en de daarop van toepassing zijn wet- en regelgeving, alsmede om u informatie te kunnen verschaffen.

 

Kinderen
Zero CO2 begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, vooral in een online omgeving. Onze sites zijn niet bedoeld voor of gericht op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar. Het is ons beleid om nooit willens en wetens informatie te verzamelen of te bewaren betreffende personen onder de leeftijd van 16 jaar, behalve als dit deel uitmaakt van een specifieke opdracht in het kader van onze dienstverlening.

  

Delen met anderen
Zero CO2 fungeert als intermediair bij opdrachten ter verduurzaming van MKB-bedrijven. Zero CO2 deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden (kennispartners die verbonden zijn aan het platform) als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht. Voor de uitvoering van deze opdrachten sluit u per kennispartner een aparte rechtstreekse overeenkomst, waarop het bij hen geldende privacy-beleid van toepassing is.

In kaart brengen websitebezoek
Zero CO2 gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zeroco2.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Zero CO2 zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging
Zero CO2 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zeroco2.nl.