CO2 uitstoot compenseren

Wat is olifantsgras?

Olifantsgras (Miscanthus giganteus) is een meerjarig rietachtig gewas, dat groeit als kool. De energetische waarde heeft van steenkool en nauwelijks onkruidbestrijding, insecticide, irrigatie of bemesting nodig heeft (al kan er wel vlak na de oogst mest op worden uitgereden, indien gewenst).

Waarvoor wordt het gebruikt?

Olifantsgras heeft erg veel mogelijke toepassingen, gaande van minder tot meer hoogwaardig. Zo kan het  worden gebruikt als biobrandstof, maar ook bewerkt om als grondstof te dienen in o.a. papier, bioplastics en zelfs bouwmaterialen.

Miscancell gebruikt het onder meer reeds in de vervaardiging van klimaatvriendelijk asfalt, genaamd Grasfalt. In tegenstelling tot traditioneel asfalt wordt er een pak minder CO2 uitgestoten bij de productie van Grasfalt én slaat het ook nog eens koolstof op. Zo wordt er dubbele klimaatwinst geboekt.

Video afspelen
Video afspelen

Project Olifantsgras

Land- en tuinbouwers hebben krachtige troeven in handen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Door met carbon farming hun bodemkwaliteit te verbeteren, kunnen zij vele tonnen CO2 uit de atmosfeer halen én tegelijkertijd hun bedrijfsvoering toekomstbestendiger maken. Daarvoor worden zij tot op heden in het conventionele landbouwsysteem echter niet of onvoldoende vergoed. Daarom slaan Carbon Farmers en Miscancell de handen ineen om Nederlandse boeren te motiveren om aan de slag te gaan met carbon farming door de aanplant van olifantsgras. Deelnemers aan het Olifantsgras-project krijgen begeleiding en gegarandeerde afname van de oogst via Miscancell en de opbrengst van carbon credits via NLgroen

Voordelen van Olifantsgras

  Olifantsgras is een meerjarige, passieve teelt die weinig onderhoud vereist. Twee jaar na de aanplant kan er voor het eerst worden geoogst en vanaf dan levert het gewas jaar na jaar, met minimale inspanning, een vrij constant rendement op en dat gedurende wel 20 jaar, zelfs in wisselende weersomstandigheden.

  Olifantsgras zorgt via haar wortels en gewasresten voor de opslag van zeer veel organische stof in de bodem, wat gunstig is voor o.a. bodemvruchtbaarheid en waterberging. Zeker voor minder productieve bodems is dit bijzonder interessant.

  De teelt van olifantsgras kan aanleiding geven tot extra inkomsten in de vorm van koolstofcertificaten (carbon credits), waarover hieronder meer.

Partner NLGroen

NLgroen bemiddelt tussen opwekkers en afnemers van duurzame producten.
Nick Waltmans, directeur NLgroen: ‘Steeds meer ondernemers willen verduurzamen. Gelukkig zijn er ook steeds meer ondernemers die duurzame energie produceren. 70 procent van de door ons verhandelde groencertificaten wordt geleverd door Nederlandse boeren en tuinders, die investeren in zonnepanelen, windturbines en mestvergisters. Daarvoor ontvangen ze Garanties van Oorsprong (GvO’s). Voor het opslaan van koolstof in bodem of planten krijgen koolstofboeren carbon credits. Wij brengen bedrijven die willen verduurzamen graag in contact met de producenten van duurzame oplossingen.’

De platformen NLgroen, MEGAwind, Energie van Boeren en Carbon Farmers bemiddelen tussen opwekkers en afnemers van certificaten als GvO’s, CvO’s en carbon credits. We realiseren een optimale vergoeding voor de opwekkers van duurzame energie en ondersteunen eindafnemers bij het verduurzamen van hun energieverbruik. NLgroen wil een positieve impact maken op klimaat, natuur en landbouw, waarbij de focus ligt op Nederlandse producten die op lokaal niveau ingezet kunnen worden. NLgroen is sinds 2021 een gezamenlijke activiteit van LTO Bedrijven en Waltmans B.V.