CO2 uitstoot compenseren

Wat is olifantsgras?

Olifantsgras (Miscanthus giganteus) is een meerjarig rietachtig gewas dat groeit als kool, de energetische waarde heeft van steenkool en nauwelijks onkruidbestrijding, insecticide, irrigatie of bemesting nodig heeft (al kan er wel vlak na de oogst mest op worden uitgereden indien gewenst).

Waarvoor wordt het gebruikt?

Olifantsgras heeft erg veel mogelijke toepassingen, gaande van minder tot meer hoogwaardig. Zo kan het simpelweg worden gebruikt als biobrandstof, maar ook bewerkt om als grondstof te dienen in o.a. papier, bioplastics en zelfs bouwmaterialen. Miscancell gebruikt het onder meer reeds in de vervaardiging van klimaatvriendelijk asfalt, genaamd Grasfalt. In tegenstelling tot traditioneel asfalt wordt er een pak minder CO2 uitgestoten bij de productie van Grasfalt én slaat het daarenboven nog eens koolstof op. Zo wordt er dubbele klimaatwinst geboekt.

Project Olifantsgras

Land- en tuinbouwers hebben krachtige troeven in handen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Door met carbon farming hun bodemkwaliteit te verbeteren, kunnen zij vele tonnen CO2 uit de atmosfeer halen én tegelijkertijd hun bedrijfsvoering toekomstbestendiger maken. Daarvoor worden zij tot op heden in het conventionele landbouwsystem echter niet of onvoldoende vergoed. Daarom slaan Carbon Farmers en Miscancell de handen ineen om Nederlandse boeren te motiveren om aan de slag te gaan met carbon farming door de aanplant van olifantsgras. Deelnemers aan het Olifantsgras-project krijgen begeleiding en gegarandeerde afname van de oogst via Miscancell en de opbrengst van carbon credits via NLgroen

Voordelen van Olifantsgras

  Olifantsgras is een meerjarige, passieve teelt die weinig onderhoud vereist. Twee jaar na de aanplant kan er voor het eerst worden geoogst en vanaf dan levert het gewas jaar na jaar met minimale inspanning een vrij constant rendement op, en dat gedurende wel 20 jaar, zelfs in wisselende weersomstandigheden.

  Olifantsgras zorgt via haar wortels en gewasresten voor de opslag van zeer veel organische stof in de bodem, wat gunstig is voor o.a. bodemvruchtbaarheid en waterberging. Zeker voor minder productieve bodems is dit bijzonder interessant.

  De teelt van olifantsgras kan aanleiding geven tot extra inkomsten in de vorm van koolstofcertificaten (carbon credits), waarover hieronder meer.