Geschreven door Sanne Vogel – Duurzaam- en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt door de jaren heen steeds vaker genoemd en als belangrijk ervaren. Helemaal nu de coronacrisis zich als een olievlek over de hele wereld heeft verspreid, lijkt het besef groter dan ooit te zijn dat we moeten koesteren wat wij hebben en daar met beleid mee om moeten gaan. Kranten kopten afgelopen maanden met “Toppen Himalaya door lockdown voor eerst in decennia weer te zien” en “Luchtvervuiling met 20 tot 60 procent afgenomen door de coronacrisis!”. De natuur heeft de tijd gekregen om zijn gekortwiekte vleugels weer te laten groeien. Het begint stukje bij beetje door te dringen dat wij (als ondernemers) wel degelijk de wereld een stukje mooier kunnen maken met duurzaam- en milieubewust bezig zijn.

Als we kijken naar de relatie tussen duurzaam ondernemen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zien we twee termen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wanneer we het over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hebben, worden vaak drie pijlers (ook wel ‘de drie p’s’) genoemd: people, profit, planet. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent dus dat het bedrijf probeert op een winstgevende manier te ondernemen, wat zowel voor de omgeving, de wereld en de mensen (intern, maar ook klanten en de omgeving) het beste uitpakt. Duurzaam ondernemen focust zich voor een belangrijk deel op de tweede ‘p’, namelijk ‘planet’.

Harrier accountancy – bedrijfsadvies heeft sinds haar bestaan al meerdere bewuste keuzes gemaakt omtrent MVO. Zo zijn wij binnen Harrier volledig gedigitaliseerd en zijn we sinds februari 2019 verhuisd naar een volledig energieneutraal pand. Desalniettemin willen wij onze focus op het MVO van het bedrijf verder vergroten. Daarom doen wij mee met het Groningen Koploperproject 2020. Wij willen als bedrijf een koploper zijn op het gebied van MVO, zodat andere bedrijven ons, wellicht, door meer bekendheid met het MVO, zullen volgen.

Naast dat Harry en Henriëtte het zelf belangrijk vinden een bedrijf te runnen dat maatschappelijk verantwoord bezig is, is het uiteindelijk ook nodig om het bedrijf toekomstbestendig te maken. Daarnaast kunnen wij onze opgedane kennis en ervaring delen met onze klanten in de vorm van adviseringswerkzaamheden.


In eerste instantie is duurzaamheid natuurlijk nodig voor het behoud van onze planeet. Met smeltende ijskappen, de ‘plasticsoep’ in de zee, gaten in de ozonlaag, en dieren die met uitsterven worden bedreigd, kunnen we onmogelijk langer wachten met het nemen van maatregelen. Ook voor de mens. De urgentie is hoog! Uiteindelijk is het voor elke ondernemer belangrijk om zijn/haar bedrijf bestendig te maken voor de toekomst. Ga je niet mee in verduurzamen, dan mis je uiteindelijk de boot.

Dat duurzaamheid voor de mens steeds hoger op de agenda staat zien we niet alleen terug in het gedrag van consumenten maar ook in de politiek. Waar we een aantal jaren geleden onaantrekkelijke subsidies kregen voor het duurzaam ondernemen, kost het een niet-duurzame ondernemer nu juist meer geld om het hoofd boven water te houden. Bedrijven groot en klein merken dat het hebben van een duurzaam imago een grote rol speelt in het tevreden houden van klanten en het aantrekken van nieuwe klanten. Mensen zijn steeds bewuster bezig met het maken van verantwoordelijke keuzes. Daardoor zijn ze steeds vaker bereid meer te betalen voor een alternatief duurzaam product of dienst. Kijk bijvoorbeeld naar producten als bamboe-tandenborstels, alternatieven op het plastic rietje, of papieren koffiebekers, maar ook het afnemen van groene stroom of het aanschaffen van zonnepanelen. De drempel van duurzaam inkopen lijkt steeds lager te worden, waardoor duurzaam inkopen lang niet altijd meer duur inkopen is. Daarnaast betaalt het zich uiteindelijk altijd terug.

Dat Harrier voor duurzaam gaat, staat vast! We willen de wereld een stukje schoner maken.

Tip: Harrier organiseert op zaterdag 10 oktober de Dag van de Duurzaamheid!Houd alle social mediakanalen goed in de gaten, meer informatie volgt…