Blog: Volle vaart vooruit: deze zomer vaart ZES emissievrij

Geschreven door Johannes Wouters (Werkend bij Engie) : Om de klimaatdoelen te halen, is medewerking van de binnenvaart onmisbaar. Niet alleen voor de reductie van CO2, stikstof en fijnstof uitstoot – ook voor het mogelijk maken van een ‘modal shift’ naar het water, wat de totale uitstoot van de transportsector nog verder zal doen dalen. Daarvoor is een systeemwijziging van de binnenvaart nodig. Met een transformatie van de diesel-aangedreven binnenvaart naar volledig elektrisch aangedreven vervoer, zet de binnenvaartsector een belangrijke stap in het realiseren van het klimaatakkoord.

 

Zero Emission Services (ZES) pakt de leiding in deze transitie. ZES introduceert namelijk een nieuw vervoerssysteem voor de verduurzaming van de binnenvaart. Dit gebeurt met een voor iedereen toegankelijke infrastructuur voor emissieloos varen; een volledig producten- en dienstenpakket dat is gebaseerd op verwisselbare batterijcontainers met groene stroom, laadstations, technische ondersteuning en een innovatief betaalconcept voor scheepseigenaren. Schoon, klimaatneutraal en klaar om de competitie met fossiele brandstoffen aan te gaan.

 

Hoe werkt het?
ZES levert verwisselbare energiecontainers voor nieuwe en bestaande binnenvaartschepen. Deze containers – ZESPacks – worden geladen met groene stroom. Eenmaal leeg, kunnen schippers de containers snel voor een volle inwisselen bij één van de laadstations. Deze stations zijn voorzien van een “open access” netwerk, ze kunnen worden ingezet om het elektriciteitsnet te stabiliseren of om te voorzien in een lokale en tijdelijke vraag naar elektriciteit. ZES biedt gebruikers een toekomstbestendige oplossing; de ZESPacks kunnen in de toekomst bijvoorbeeld ook met waterstof gaan werken. Met dit concept biedt ZES haar diverse stakeholders een concrete, kant-en-klare oplossing om te verduurzamen.

 

Eén jaar ZES

Afgelopen woensdag 2 juni was een speciale dag voor ZES; we bestonden namelijk officieel één jaar. Een jaar met veel hoogtepunten, zoals het afronden van ons eerste laadstation op de site van CCT in Alphen aan den Rijn, de assemblage van onze eerste ZESpacks en het eerste schip gereedmaken voor ombouw. Uiteraard verliep dit niet zonder horten of stoten; denk aan COVID-19, maar ook een aantal onze batterijmodules op de gestrande Ever Given in het Suezkanaal, welke nog steeds aan de ketting ligt. Desalniettemin gaan deze zomer de trossen los! Eindklant HEINEKEN zal deze zomer als eerste emissieloos varen tussen Alphen aan den Rijn en Moerdijk.

 

Meer weten? Bekijk onze website en volg onze voortgang op LinkedIn.

ZES is op 2 juni 2020 opgericht door de bedrijven ING, energie- en technisch dienstverlener ENGIE, maritiem technologiebedrijf Wärtsilä en het Havenbedrijf Rotterdam. Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat ondersteunt dit initiatief.