No time for waste.

Wij vinden dat afval niet hoeft te bestaan. En dat het de hoogste tijd is om anders en zorgvuldiger om te gaan met onze grondstoffen. Niet langer de aarde uitputten, maar systemen circulair ontwerpen en inrichten. Op een praktische en toepasbare manier. Zodat we binnen afzienbare tijd een circulaire economie realiseren die bijdraagt aan een leefbare planeet.

Wat doet Ecoras?

Wij zetten onze expertise en competenties in om samen met organisaties, die zorgvuldig en verantwoordelijk willen omgaan met grondstoffen, te werken aan een leefbare planeet. Ecoras geeft inzicht in de waardeketen en overzicht over het industrieel ecosysteem. Wij realiseren projecten die ertoe doen en daarnaast een tastbaar resultaat opleveren voor organisaties en voor de samenleving. Dit begint volgens ons altijd bij de grondstoffen; hierbij streven wij naar zoveel mogelijk op-biomassa-gebaseerde (biobased) grondstoffen en grondstoffen die aan het einde van hun levensfase op een milieu-efficiënte wijze kunnen terugvloeien naar een (ander) productiesysteem (cradle-to-cradle). Daarbij ligt onze expertise in de domeinen: Groene chemie, Duurzame & Circulaire plastics en Biobased producten & toepassingen.

Circo Track

Een CIRCO Track leidt tot een nieuw (circulair) businessmodel voor de ondernemer waarin kort en krachtig beschreven staat hoe het bedrijf waarde creëert, levert en behoudt. Een CIRCO Track bestaat uit drie bijeenkomsten van een halve dag, waarbij de deelnemers samen met een circo-trainer van Ecoras op zoek gaan naar circulaire kansen.

Contact

Wanneer u interesse heeft in een circulair businessmodel neem dan contact met ons op! Via Zero CO2 komt u in contact met Bert Hoefsloot. Hij zal een kennismakingsgesprek met u inplannen. 

Bert Hoefsloot

Project Lead Biobased Economy