No time for waste.

Wij vinden dat afval niet hoeft te bestaan. En dat het de hoogste tijd is om anders en zorgvuldiger om te gaan met onze grondstoffen. Niet langer de aarde uitputten, maar systemen circulair ontwerpen en inrichten. Op een praktische en toepasbare manier. Zodat we binnen afzienbare tijd een circulaire economie realiseren die bijdraagt aan een leefbare planeet.

Ecoras zet hun eigen expertise en competenties in om samen met organisaties, die zorgvuldig en verantwoordelijk willen omgaan met grondstoffen, te werken aan een leefbare planeet.

Ecoras zet hun eigen expertise en competenties in om samen met organisaties, die zorgvuldig en verantwoordelijk willen omgaan met grondstoffen, te werken aan een leefbare planeet. Ecoras geeft inzicht in de waardeketen en overzicht over het industrieel ecosysteem. Zij realiseren projecten die ertoe doen en daarnaast een tastbaar resultaat opleveren voor organisaties en voor de samenleving. Dit begint volgens Ecoras altijd bij de grondstoffen; hierbij streven zij naar zoveel mogelijk op-biomassa-gebaseerde (biobased) grondstoffen en grondstoffen die aan het einde van hun levensfase op een milieu-efficiënte wijze kunnen terugvloeien naar een (ander) productiesysteem (cradle-to-cradle). Daarbij ligt hun expertise in de domeinen: 
Groene chemie, Duurzame & Circulaire plastics en Biobased producten & toepassingen.

Diensten

Life Cycle Assessment (LCA)

Een levenscyclusanalyse (LCA) meet de milieueffecten van een product of dienst. Inzicht in de impact van de levensduur van een product of dienst. Een analyse van grondstof tot eindgebruiker.

Van afval naar waardevolle grondstof

Ecoras ondersteunt bedrijven bij het vinden van nieuwe toepassingen van afvalstromen/bijproducten. Heb jij een reststroom waar mogelijk een bio grondstof in zit?

Product Environmental Footprint (PEF)

PEF is een methodologie voor de berekening van de ecologische voetafdruk van producten. Dit is ter ondersteuning van duurzaamheidsrapportages van bedrijven.

Procesbegeleiding circulaire ketenprojecten

Ecoras begeleidt organisaties en bedrijven in het proces om tot impactvolle circulaire ketens te komen. Het doel is om de transitie te maken van lineaire ketens naar circulaire ketens.

Circo Track

Een CIRCO Track leidt tot een nieuw (circulair) businessmodel voor de ondernemer waarin kort en krachtig beschreven staat hoe het bedrijf waarde creëert, levert en behoudt. Een CIRCO Track bestaat uit drie bijeenkomsten van een halve dag, waarbij de deelnemers samen met een circo-trainer van Ecoras op zoek gaan naar circulaire kansen.

Contact

Ecoras is expert-partner van Zero CO2. Micha Klaarenbeek is onze contactpersoon.

Managing partner, Lead Impact Analysis. 

Micha Klaarenbeek

Managing partner, Lead Impact Analysis