Emissielabel vanaf 15 november beschikbaar

Binnenvaartschippers kunnen vanaf 15 november een emissielabel aanvragen voor binnenvaartschepen en drijvende werktuigen. SAB, de Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart, zal dit vrijwillig te gebruiken label gaan verstrekken.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voert het label in op basis van de afspraken met de branche in de Green Deal van 2019. Het label is het afgelopen jaar ontwikkeld door het Expertise en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB) en het ministerie.

Meten aan de pijp

Een van de voornaamste doelen is om schippers een middel te geven waarmee ze kunnen aantonen hoe schoon hun schip is op basis van de daadwerkelijke uitstoot. Bijvoorbeeld dat ze met een CCR0- of CCR1-motor dankzij nabehandelingstechnieken net zo goed scoren als een CCR2- of Stage V-motor. Meten aan de pijp maakt dat mogelijk.

Daarnaast zijn er schepen die varen met grote concentraties HVO of andere biobrandstoffen, maar de bijdrage aan CO2-reductie daarvan wordt tot nu toe niet erkend. Het label brengt daarin verandering.

Van A0 tot E5

Het label bestaat uit twee onderdelen: een letter en een cijfer. De toegekende letter geeft de gesteldheid aan met betrekking tot de klimaatemissies. Het cijfer geeft aan hoe goed het schip presteert op het gebied van luchtkwaliteit in verhouding tot CCR2 en Stage V.

Een schip met label A0 kan als klimaatneutraal en emissieloos worden beschouwd. Label E5 is de slechtste score.

Het emissielabel is bedoeld voor vrachtschepen, passagiersschepen en drijvende werktuigen. Historische schepen behoren niet tot de doelgroep, maar mogen in principe wel een label aanvragen. Door het lagere aantal vaaruren, zal de impact voor deze groep minder groot zijn, verwacht de SAB.

 

Niet verplicht

“Het label biedt de schipper een laagdrempelige manier om te laten zien hoe goed zijn of haar schip presteert als het gaat om uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof”, zegt Barbara Visser, demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat. “De bedoeling is dat het label helpt om de verduurzaming in de binnenvaart te bevorderen. We zullen binnen twee jaar een evaluatie doen naar de resultaten van het label.”

Schippers worden niet verplicht een label aan te vragen. Aanvragen van het label is vrijwillig. Het idee is dat het label stimuleert om te investeren in vergroening; dan kan een schip een beter label krijgen. Partijen als havens, verladers en banken kunnen met het label vergroening belonen.

Eenvoudige procedure

Volgens directeur Cees Kleiberg van de SAB is de aanvraagprocedure eenvoudig en laagdrempelig. “Via een speciaal portaal op internet kan de aanvraag voor het label snel en soepel online gedaan worden. Gegevens over het aantal draaiuren van de motor, het brandstofverbruik et cetera kunnen gemakkelijk geüpload worden. Aan de aanvraag en de uitgifte van het label zelf zijn geen kosten verbonden. Wel zijn in bepaalde gevallen emissiemetingen nodig. Daar moet de aanvrager zelf voor zorgen.”

Draaiuren

Het label is bedoeld voor motoren vanaf 19 Kw op vrachtschepen van minimaal 20 meter, passagiersschepen en drijvende werktuigen. Er wordt uitgegaan van het gewogen gemiddelde van de aan boord aanwezige motoren.

Wanneer een motor bij aanvraag van het label meer dan 10.000 of 20.000 draaiuren heeft (afhankelijk van aanwezigheid van een nabehandelingssysteem), dan moeten bij de aanvraag emissiemetingen worden overgelegd. Om het label te behouden moet na iedere 10.000 draaiuren vervolgens opnieuw worden gemeten.

Vlag

Het portaal is beschikbaar in de talen Nederlands, Duits en Engels. Na het aanvragen van een eigen account door de schipper, kan het schip worden toegevoegd en de aanvraag worden geplaatst. Wanneer het tijd is om de gegevens te vernieuwen, kunnen deze via hetzelfde account worden ingevoerd.

Het toegewezen label wordt uitgereikt via een digitaal en papieren certificaat. Kleiberg: “Indien gewenst kunt u een vlag verkrijgen met daarop het verkregen type label, waardoor ’uw investering in duurzaamheid’ goed zichtbaar is.”

Het label is vanaf 15 november aan te vragen via www.binnenvaartemissielabel.nl.