Fiets van de zaak: hoe werkt het?

De werkgever kan een (elektrische) fiets van de zaak ter beschikking stellen die je mag gebruiken voor woon-werkverkeer. Je hoeft dan niet zelf een fiets te kopen. Ook mag je de fiets privé gebruiken. Dus voor een fietstochtje, de boodschappen of het wegbrengen van de kinderen.

Bijtelling
Als je de fiets ook privé gebruikt krijg je wel te maken met een bijtelling van 7% van de prijs inclusief accessoires en btw per jaar. Dit wordt, net als bij de auto van de zaak, bij je inkomen opgeteld. Uiteindelijk betaal je als werknemer maar een paar extra euro’s per maand aan belasting.

Rekenvoorbeeld
De onderstaande berekeningen zijn gebaseerd op het zogenaamde tweeschijventarief voor het jaar 2020. Tot en met een jaarinkomen van € 68.507 betaal je 37,35% inkomstenbelasting. Heb je een hoger inkomen dan betaal je over het meerdere 49,5%.

Bij iemand met een jaarinkomen van € 35.000 en die kiest voor een E-bike van € 2.500 kost dit dus netto € 5,44 per maand.

Eigen bijdrage
De werkgever kan de werknemer om een maandelijkse eigen bijdrage vragen. Dit bedrag gaat dan van de bijtelling af. De werknemer ziet dit terug op zijn of haar loonstrookje. Is de eigen bijdrage, die je aan de werkgever moet betalen, hoger dan de bijtelling dan zal het overige worden verrekend met je brutoloon. De werkgever kan ook kiezen om de eigen bijdrage van de werknemer te laten lopen via de vrije ruimte in de werkkostenregeling. Als het een beetje mee zit betaal je als werknemer dan helemaal geen belasting.

Reiskostenvergoeding
Als je gebruikt maakt van de fietsregeling verlies je uiteraard wel je recht op reiskostenvergoeding. Bij een privéfiets mag de werkgever voor alle woon-werk en zakelijke kilometers € 0,19 per kilometer vergoeden.

DE FIETSLENING

Lenen van de baas voor een fiets: hoe werkt het?
De werkgever kan ook een (renteloze) lening verstrekken, waarmee je zelf een fiets gaat kopen. In dat geval wordt de (elektrische) fiets dus jouw eigendom en mag je hem ook privé gebruiken zonder dat van een fiscale bijtelling sprake is.

Reiskostenvergoeding
In het geval van een lening blijft mag de werkgever voor alle woon-werk en zakelijke kilometers € 0,19 per kilometer blijven vergoeden. Er kan dan bijvoorbeeld gekozen worden om deze vergoeding aan te wenden voor aflossing van de verstrekte lening. De looptijd van de lening is dan ook gekoppeld aan de afstand van het woon-werktraject.

CAFETARIA-MODEL


Inleveren bruto-loon / vakantiedagen
De werknemer kan ook met de werkgever afspreken dat een deel van zijn bruto-loon of vakantiedagen worden ingeleverd. De vergoeding voor de fiets gaat af van het brutoloon. Het voordeel voor de werknemer is dat hij een hoger netto loon ontvangt. Voor de werkgever geldt dat hij door het lagere bruto loon een lagere afdracht van werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw heeft. Een belangrijke voorwaarde is dat de werkgever nog voldoende vrije ruimte heeft binnen de werkkostenregeling. Omdat in 2021 deze vrije ruimte tijdelijk is verhoogd naar 3 % is de kans hierop groter dan bijvoorbeeld volgend jaar, wanneer het percentage weer wordt verlaagd naar 1,7%.

Een combinatie van de fietslening en het inleveren van bruto-loon en/of vakantiedagen is ook mogelijk, waardoor een passende oplossing voor iedere situatie kan worden gevonden.

Heb je vragen gekregen na het lezen van dit artikel? Of wil je gebruik maken van bovenstaande? Neem contact met ons op!