In 2022 fiscaal aantrekkelijker investeren met de MIA\Vamil

 

Meer voordeel voor ondernemers die investeren in kringloopsluiting en CO2-besparing. En geen elektrische personenauto meer op de lijst. Dat zijn de meest opvallende wijzigingen in de Milieulijst 2022.

Op de Milieulijst staan duurzame innovatieve bedrijfsmiddelen waarin ondernemers kunnen investeren. Met de regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) ontvangen zij hiervoor dan belastingvoordeel. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat past deze lijst jaarlijks aan na consultatie met de markt.

Meer budget, hogere aftrekpercentages

Voor de MIA\Vamil is in 2022 een bedrag van € 169 miljoen beschikbaar. Het MIA-budget is met € 30 miljoen verhoogd om ondernemers extra te stimuleren om in transitiegerichte en CO2-reducerende technieken te investeren. Zoals productieapparatuur voor het voorkómen van CO2-vorming en apparatuur voor refurbishen (hergebruik). Deze technieken dragen bij aan de transitie naar een circulaire economie. 

Ondernemers kunnen rekenen op hogere MIA-aftrekpercentages (van 13,5%, 27% en 36% naar 27%, 36% en 45%). De hogere percentages stimuleren duurzame investeringen nog meer. Daarnaast komen investeringen in bedrijfsmiddelen uit hoofdstuk 1, 3, 4 en 5 van de Milieulijst 2022 voor maximaal € 50 miljoen in plaats van € 25 miljoen (per belastingplichtige per jaar en per bedrijfsmiddel) in aanmerking. 

Belangrijke wijzigingen

Duurzame mobiliteit
  • De MIA\Vamil biedt geen belastingvoordeel meer voor elektrische personenauto’s. Tenzij deze geïntegreerde zonnepanelen heeft.
  • Elektrische bestelauto’s blijven wel op de Milieulijst. Zij stijgen waar mogelijk in voordeel.
  • Nieuw op de Milieulijst 2022 is ook een vrachtwagen die rijdt op een mengsel van waterstof en diesel.
  • Elektrische snor-, brom- en motorfietsen zien we niet meer terug op de Milieulijst. Speedpedelecs wel.
Duurzame landbouw
  • De glastuinbouw ontwikkelt in hoog tempo technieken om efficiënter te werken met water en voedingsstoffen. Daarvoor biedt de Milieulijst 2022 nieuwe mogelijkheden.  
  • Voor duurzame stallen stegen de maximumbedragen per dierplaats, door hogere bouwkosten. Investeringen in luchtwassers en zonnepanelen als onderdeel van duurzame stallen, komen niet terug op de lijst. 
  • Voor de eiwittransitie (van dierlijke eiwitten naar plantaardige en nieuwe eiwitbronnen) is een bedrijfsmiddel opgenomen voor de winning van eiwit uit gewassen of plantaardige stromen. Dit eiwit wordt dan gebruikt in humane voedingsproducten.
Circulaire bouw
  • Om investeringen in circulaire gebouwen te stimuleren, zijn de mogelijkheden uitgebreid. Ondernemers kunnen kiezen voor een gebouw dat voor tenminste 50% (op volumebasis) uit hernieuwbare (duurzame) grondstoffen bestaat.
  • Ook de eisen aan een materialenpaspoort wijzigden en zijn duidelijker omschreven. 
  • Een aantal bedrijfsmiddelen voor duurzame bouwmaterialen staan nieuw op de lijst. Denk hierbij aan betontegels van gerecycled materiaal of ‘refurbished’ (hergebruikte) plafondplaten.

MIA\VAMIL voor ondernemers

Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) profiteren ondernemers van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) schrijven ondernemers 75% van de investeringskosten af. Een voorwaarde is dat de milieuvriendelijke techniek of het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van een omschrijving op de Milieulijst.

Wilt u weten wat de wijzigingen voor u betekenen en of deze van invloed zijn op uw investeringen? Wij bespreken met u de voordelen en maken inzichtelijk voor welke regelingen/subsidies u in aanmerking komt! Neem contact met ons op!

 

Bron: RVO.nl