Nulmeting

Hoe begin je een investeringsplan?

Negen maanden

Koploper project

  • 9 maanden in transitie;
  • Via inzicht, actie, communicatie naar impact;
  • 10-12 Koplopers in co-creatie;
  • Integrale verduurzaming proces, product, dienst, keten;
  • Impact op Mens, Milieu, Economie en Maatschappij;
  • Circulaire innovatie

Kan jouw bedrijf of organisatie professionele ondersteuning gebruiken om sneller te verduurzamen en toekomstbestendig te worden? Doe dan mee met een van de Koploperprojecten duurzaam ondernemen. Met subsidie!

Hoe werkt het?

 

In een Koploperproject gaan bedrijven en organisaties samen aan de slag in groepen van 8 tot maximaal 15 deelnemers uit een bepaalde gemeente, regio of branche. Ze krijgen deskundige begeleiding en leren ook veel van elkaar. 

Het project kent een systematische opbouw. Na de startbijeenkomst, waarin de deelnemers elkaar leren kennen, beginnen we met inzicht in de huidige situatie: wat gaat er al goed en wat kan er beter? De nulmeting. De deelnemers worden doorgelicht op duurzaamheid met de DuOn-Scan en de Milieubarometer. Nieuwe kansen en verbetermogelijkheden worden in kaart gebracht.

Vervolgens kijken we vooruit (visie): waar willen we staan over enkele jaren en wat zijn onze ambities? Deze vertalen we vervolgens in een praktisch actieplan (de DuOn-agenda), waarin je desgewenst ook de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) kunt opnemen. Zo ontstaat een permanente verbetercyclus (plan-do-check-act) waarmee de deelnemers systematisch steeds verder verduurzamen: klimaatneutraal, circulair, inclusief en meer … 

In de laatste stap besteden we aandacht aan een effectieve MVO-communicatie: wat is je verhaal naar je stakeholders toe? Daartoe krijgen de Koplopers een communicatieopdracht mee.

 

De deelnemers komen een paar keer per jaar bij elkaar, delen kennis en ervaringen en leren zo veel van elkaar: delen is vermenigvuldigen! Een Koploperproject duurt ongeveer een jaar en wordt meestal afgesloten met een openbaar Koplopersymposium. Daar presenteren de Koplopers hun resultaten en ze inspireren andere bedrijven. De deelnemer die de communicatieopdracht het beste heeft gemaakt, wint de Koploperprijs. Alle Koplopers ontvangen op het symposium het Koplopercertificaat.

Stichting Stimular is partner van Zero CO2

Milieubarometer

Stichting Stimular is initiatiefnemer van de online monitoringstool de Milieubarometer. De Milieubarometer van Stimular is een praktisch hulpmiddel voor bedrijven en organisaties om met duurzaam ondernemen aan de slag te gaan. Met de Milieubarometer maak je eenvoudig een CO2-footprint en milieugrafieken van jouw bedrijfsvoering. Je ziet in één oogopslag de prioriteiten voor het boeken van milieuwinst, ontdekt de bijbehorende duurzaamheidsmaatregelen die relevant zijn voor jouw bedrijf en monitort de resultaten door de jaren heen.

Tijdens het Koploperproject wordt deze tool ingezet om voor ondernemers hun footprint inzichtelijk te maken.