Geschreven door Harry Marissen: Vanaf 2023 moeten grote ondernemingen op basis van het EU-beleid (de Green Deal) voldoen aan nieuwe verslaggevingsregels over hun duurzaamheidsprestaties.

‘Groot’ betekent in dit geval ondernemingen die voldoen aan twee van de volgende drie criteria:

  • Een omzet van meer dan 40 miljoen euro;
  • Een balanstotaal van meer dan 20 miljoen euro;
  • Een personele bezetting van meer dan 250 medewerkers.

Ook kleinere beursgenoteerde bedrijven dienen aan de nieuwe verslaggevingsregels te voldoen.

Zo beschouwd lijken ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf buiten schot, maar dat is naar mijn mening een illusie. Ik zal dit in deze blog verder toelichten, daarnaast zal ik ook aangeven waarom het voor MKB-bedrijven belangrijk is om met duurzaamheidsverslaggeving te beginnen. 

Verslaggevingsregels nog niet bekend

Het EU-beleid met betrekking tot duurzaamheidsverslaggeving is opgenomen in de Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD). Deze richtlijn beoogd een verbetering van bestaande regels rond duurzaamheidsverslaggeving. Het doel is dat duurzaamheidsverslaggeving uniformer wordt en daardoor beter vergelijkbaar. Daarnaast moet meer zekerheid worden verschaft ten aanzien van duurzaamheidsverslaggeving, onder andere door deze te onderwerpen aan accountantscontrole. Ten slotte moet duurzaamheidsinformatie gemakkelijker digitaal uitwisselbaar en leesbaar zijn, door gebruik van een vastgestelde taxonomie. Om dit te realiseren zullen specifieke Europese normen voor duurzaamheidsverslaggeving worden uitgewerkt, zo is de bedoeling. De organisatie die dit moet regelen is de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). De definitieve verslaggevingsregels zijn op dit moment nog niet volledig bekend, maar in de CSRD wordt aangegeven dat het zal aansluiten bij bestaande internationale initiatieven op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving.

Impact voor het MKB

Veel internationale initiatieven zijn erop gericht de kwaliteit van duurzaamheidsverslaggeving te verbeteren. Global Reporting Initiative (GRI) stelt belangrijke normen voor verslaglegging. Het is niet onwaarschijnlijk dat de EFRAG aansluiting zal zoeken bij deze standaarden die door dit initiatief zijn uitgewerkt. Als voorbeeld neem ik GRI – 302. Dit is een standaard, welke rapportagevereisten over het onderwerp energie bevat. Hierbij wordt dit onderwerp onderverdeeld in de volgende vijf hoofdstukken:

  • 302-1  Energieverbruik binnen de organisatie;
  • 302-2  Energieverbruik buiten de organisatie;
  • 302-3  Energie-intensiteit;
  • 302-4  Vermindering van het energieverbruik;  
  • 302-5  Vermindering van de energiebehoefte van producten en diensten.

Het voert te ver om al deze hoofdstukken in deze blog te behandelen, de essentie zit in hoofdstuk 2 waar het de impact betreft voor het midden en -kleinbedrijf. Hier bestaat een directe relatie tussen het energieverbruik en de CO2-uitstoot van ondernemingen. Vaak wordt de totale uitstoot voor een beperkt deel bepaald door het directe energieverbruik binnen de organisatie. Bij veel producten ligt het grootste deel van de impact buiten de eigen organisatie, elders in de keten. De GRI-standaard spreekt in dit geval over upstream-  en  downstreamcategorieën en -activiteiten. Het zijn juist MKB-bedrijven die bepalend zijn in de keten. Denk hierbij aan grondstofproducenten als landbouwbedrijven of bedrijven in de logistiek, zoals transportbedrijven en de binnenvaart. Grotere ondernemingen die vanaf 2023 verplicht zijn om te rapporteren over duurzaamheid zullen informatie uitvragen bij partners in de keten (vaak MKB-bedrijven) om aan deze verplichting te kunnen voldoen.

Duurzaamheidsrapportages bieden ook voordelen

MKB-bedrijven doen er dus goed aan om naast financiële – ook duurzaamheidsrapportages op te stellen. Niet alleen om binnen de keten verantwoording af te leggen, maar ook om bedrijfsprocessen te optimaliseren. Kijk vooral naar de rapportages die relevant zijn, bijvoorbeeld gericht op energieverbruik en CO2 uitstoot. De inzichten die deze rapportages opleveren bieden een goede basis om energie te besparen, en dus ook geld te besparen, en daarmee het rendement van de onderneming te verbeteren. Door slim gebruik te maken van de mogelijkheden om informatie digitaal te verzamelen en te analyseren kan tegen relatief lage kosten stuurinformatie worden verkregen, om het eigen bedrijf te verduurzamen. De investeringen die hiervoor nodig zijn kunnen in veel gevallen rekenen op subsidies en fiscale tegemoetkomingen en zijn daarnaast vaak tegen gunstige voorwaarden te financieren. 

Via ons platform Zero CO2 kunnen wij u adviseren over alle aspecten die hier bij komen kijken. Dit advies komt voor subsidie in aanmerking, tot maximaal 80% van alle kosten. Neem daarom vandaag nog contact met ons op! 

Geschreven voor Harry Marissen