Subsidie mogelijk voor de MKB’er die wil verduurzamen!

Geschreven door Rogier Bruining (RB-subsidieadvies): Verbruikt u per jaar minder dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas? Dan kunt u hoogstwaarschijnlijk subsidie krijgen voor een energieadvies op maat, maar ook voor de ondersteuning bij het uitvoeren van de maatregelen uit het advies. Dit kan bijvoorbeeld een installatiebedrijf zijn die u helpt met het uitvoeren, of een accountant/subsidieadviseur die u helpt met de financiering/subsidies, maar ook de inhuur van een projectleider is subsidiabel.

Subsidiebedrag
De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject bedraagt 80% van de gemaakte kosten met een maximum subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand.

Voorwaarden:

  • Minimaal 1 van de genoemde maatregelen in het energieadvies wordt binnen 2 jaar uitgevoerd. Dit dient aangetoond te worden met een getekende offerte, factuur en/of betaalbewijs.

De subsidie is bedoeld voor de kosten van een energieadvies en vervolgens de ondersteuning bij de uitvoering. Op de daadwerkelijke investeringen zijn andere subsidies mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen, zoals: het aanbrengen van muur-, vloer- of dakisolatie of HR++- glas. Of het toepassen van PV-zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen of andere energiezuinige installaties.

De regeling is geopend vanaf 1 oktober 2021 en loopt t/m 30 september 2022.

Wij willen u volledig ontzorgen op het gebied van verduurzamen!

Dit kan door uw investeringsplannen voor te leggen aan Zero CO2, tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek nemen wij alle mogelijkheden met u door. Vervolgens komt u in contact met professionals die u graag verder helpen met concrete verduurzaming stappen en een realistisch financieel overzicht.

Interesse? Neem contact met ons op!

Geschreven voor Rogier Bruining