Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen

Wilt u als binnenvaartschipper investeren in een nieuwe, schone motor en/of katalysator? Bekijk dan of de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen (SRVB) iets is voor u. U kunt subsidie aanvragen vanaf 30 januari 2021 09:00 uur.

Het doel van deze regeling is om de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van CO2 en stikstof door vaartuigen te verminderen. De volgende type motoren komen in aanmerking voor subsidie:

IWP IWA NRE
Voor een katalysator komt het type SCR in aanmerking. Neemt u ook geluiddempende maatregelen? Dan kunt u de aanschaf- en installatiekosten opgeven bij uw subsidieaanvraag, mits deze zijn gekoppeld aan de inbouw van de nieuwe motor of katalysator. Schaft u een elektrische aandrijflijn op de schroefas aan, dan kunt u hiervoor ook een tegemoetkoming ontvangen voor de aanschaf- en installatiekosten.

Budget
Het totale budget is € 77,7 miljoen. Het budget is als volgt verdeeld:
Budget Binnenvaartmotoren of het plaatsen van elektrische aandrijflijn 2021 – 2023

2021 – € 4,9 miljoen
2022 – € 5,9 miljoen
2023 – € 1,9 miljoen

Budget Katalysatoren 2021 – 2025

2021 – € 15,6 miljoen
2022 – € 13,6 miljoen
2023 – € 15,6 miljoen
2024 – € 15,6 miljoen
2025 – € 4,6 miljoen

De subsidie is maximaal 40% van de totale investeringskosten en ten hoogste € 200.000 per vaartuig. Bent u een middelgrote onderneming, dan wordt de subsidie met 10% verhoogd. Voor een kleine onderneming geldt een verhoging van 20%. Wilt u weten wanneer u een grote, middelgrote of kleine onderneming bent? Doe dan de MKB-toets.

Voorwaarden
Wilt u in aanmerking komen voor de SRVB dan moet u aan deze voorwaarden voldoen:

  • Uw motor is nog intact ten tijde van het aanvragen van de subsidie.
  • U vraagt subsidie aan voor één vaartuig.
  • U vraagt samen met andere in een groep met u verbonden bedrijven, voor niet meer dan 3 vaartuigen per kalenderjaar subsidie aan.
  • U bent in het bezit van het binnenschipcertificaat van het vaartuig waarvoor u subsidie aanvraagt. Het binnenschipcertificaat komt uit de Europese Unie of Zwitserland.
  • U bent in de 12 maanden voordat u de subsidie aanvroeg met dit vaartuig minimaal 60 dagen in bedrijf geweest op het Nederlandse vaarwegennet.
  • U blijft met dit vaartuig minimaal 60 dagen per jaar, bedrijfsmatig actief op het Nederlandse vaarwegennet in de 2 kalenderjaren na de aanpassing.

Aanvragen
U vraagt de SRVB aan op mijn rvo.nl. Een subsidie aanvragen voor een binnenvaartmotor of het plaatsen van een elektrische aandrijflijn kan van 30 januari 2021 09:00 uur tot en met 30 oktober 2023 17:00 uur. Subsidie aanvragen voor een nieuwe katalysator kan van 30 januari 2021 09:00 uur tot en met 30 oktober 2025 17:00 uur.

Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig met machtiging RVO diensten op niveau 2+. Heeft u dit nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Bijlagen bij uw aanvraag
Wanneer u subsidie wilt aanvragen, vragen we u verschillende bijlagen te uploaden. De volgende bijlagen worden gevraagd:

  • Binnenschipcertificaat (eerste 2 pagina’s en de pagina met de motorgegevens). Offerte van aanschaf en inbouw van de aanpassing waarvoor u subsidie aanvraagt.
  • Vaartijdenboekje.
Na uw aanvraag

U ontvangt zo snel mogelijk een beslissing. De maximale termijn is 13 weken.

Vaststelling
Binnen 13 weken na oplevering van de aanpassing aan uw vaartuig doet u een verzoek tot vaststelling. Hiervoor gaat u naar mijn.rvo.nl (https://mijn.rvo.nl/subsidieregeling-verduurzaming-binnenvaartschepen). Bij het verzoek tot vaststelling stuurt u een definitief overzicht

van de kosten en het aangepaste binnenschipcertificaat mee. Wanneer het gaat om een katalysator, dan stuurt u ook een meetrapport mee (de kosten hiervoor zijn ook subsidiabel).