Waarom CO2-compensatie wel kan werken…..

en verduurzaming van de landbouw en bouwsector kan versnellen

‘Waardeloze CO2-compensatie dreigt de klimaatverandering alleen maar te verergeren’. 

Afgelopen week kwam in het nieuws dat uit onderzoek blijkt vrijwillige carbon credits meer beloven dan ze waarmaken. In het onderzoek van de VU Amsterdam zijn projecten uit het anti-ontbossingprogramma (REDD+) onderzocht. Belangrijkste conclusie is dat betrokken organisaties veel meer Carbon Credits uitgeven dat er aan CO2 worden vastgelegd. Dit is een probleem omdat bijvoorbeeld vliegmaatschappijen als KLM en Transavia CO2-compensatie tegen betaling aanbiedt. En daarmee de indruk wekt dat daarmee de CO2 uitstoot van de vliegreis volledig wordt gecompenseerd. En dat is dus niet het geval. 

Carbon Credits geen compensatie voor ‘business-as-usual’ 

Voor duurzaam ondernemen komt CO2-compensatie pas in beeld als alle andere maatregelen om de bedrijfsvoering te verduurzamen zijn benut. Dit verduurzamen begint met energieverbruik te verminderen door maatregelen als isolatie, gebruik van energie-efficiënte productiemiddelen en het efficiënter inrichten van bedrijfsprocessen. Pas als al deze maatregelen zijn doorgevoerd, komt CO2-compensatie om de hoek kijken. Carbon Credits is dus geen compensatie om te blijven doen wat je altijd al deed, maar een mogelijke laatste stap om volledig CO2-neutraal te ondernemen. Maar hoe kun je dit doen op een manier die echt een bijdrage levert aan het verduurzamen van onze economie. 

Lokaal compenseren met Carbon Farmers

Onze projectpartner Carbon Farmers is een collectief van agrarische ondernemers die het voortouw nemen in het verduurzamen van de Nederlandse landbouwsector. Dat doen zij door in te zetten op bodemverbetering en hier eerlijke verdienmodellen aan te koppelen. Dat de CO2-compensatie wordt gevalideerd door het Open Natural Carbon Removal Accounting-raamwerk (ONCRA). ONCRA is gebaseerd op gevestigde en wetenschappelijk bewezen methoden. Door te kiezen voor CO2-compensatie met Carbon Farmers lever je ook een bijdrage aan de verduurzaming van de Nederlandse landbouw.  

Carbon Farmers en Bio-based bouwen 

De bouwsector is wereldwijd verantwoordelijk voor 11% van de totale CO2-emissie. Dit komt vooral door het gebruik van beton en staal, waarvoor bij de productie veel energie nodig is. 

Carbon Farmers heeft twee projecten die een bijdrage kunnen leveren voor het verminderen van de uitstoot door de bouw: olifantsgras en bamboe.  

Olifantsgras, ook wel bekend als miscanthus, is een snelgroeiende grassoort die voornamelijk gebruikt wordt als veevoer en strooisel in stallen. Maar gras heeft ook eigenschappen die het geschikt maken als bouwmateriaal. Het heeft een hoge sterkte, is licht van gewicht en heeft goede thermische isolatie-eigenschappen. Daarnaast groeit olifantsgras op arme gronden en heeft het weinig water nodig, waardoor het een duurzaam alternatief is voor traditionele bouwmaterialen. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de constructie van wanden, daken en vloeren. 

Bamboe is een ander veelbelovend materiaal voor biobased bouwen. Het is een snelgroeiende grassoort die bekend staat om zijn sterkte en flexibiliteit. Bamboe heeft een hogere treksterkte dan staal en een hogere druksterkte dan beton, waardoor het geschikt is voor constructieve toepassingen. Daarnaast heeft bamboe ook goede thermische isolatie-eigenschappen en kan het gebruikt worden voor bijvoorbeeld wanden, vloeren, daken en meubels. 

Het mes snijdt aan twee kanten, meer CO2-binding en minder CO2-uitstoot

 Zowel olifantsgras als bamboe hebben een lage CO2-voetafdruk, omdat ze tijdens hun groei veel CO2 opnemen en weinig energie nodig hebben voor de productie. Omdat het meerjarige gewassen zijn wordt CO2 bovendien langdurig gebonden in de grond. Bovendien kunnen ze na gebruik gerecycled of gecomposteerd worden, waardoor ze circulair zijn. 

Het gebruik van olifantsgras en bamboe in de bouwsector kan dus bijdragen aan een duurzame en biobased toekomst. Het biedt mogelijkheden voor het verminderen van de CO2-uitstoot én het bevorderen van een circulaire economie. Daarnaast zijn deze materialen ook esthetisch aantrekkelijk en kunnen ze zorgen voor een natuurlijke en warme uitstraling in gebouwen. 

Meer informatie? 

Ben binnen jouw organisatie verantwoordelijk voor het duurzaamheidsbeleid en wil jij jouw rest-CO2 compenseren op een verantwoorde manier? Neem dan contact met ons op via zeroco2.nl of stuur mij een mail naar info@zeroco2.nl 

Links: https://carbonfarmers.nl/ ; Oncra – Open Natural Carbon Removal Accounting;Carbon Farming – NLgroen