Wegverkeer

Voor ieder bedrijf zijn er mogelijkheden!

Op deze pagina staan de fiscale mogelijkheden voor u op een rij, om uw wagenpark te verduurzamen. Maak een afspraak met ons voor meer informatie!

Vrachtwagens 

Fiscale regelingen - MIA & Vamil

Bestaande uit een elektrische of waterstofvrachtwagenchassis of -trekker.

36% MIA en 75% Vamil

Bestemd voor het vervoer van goederen met een bakwagenchassis of een trekker, die: behoort tot de Europese voertuigencategorie N2 of N3.

Alleen 13,5% MIA

Bestemd voor het afleveren van vloeibare CO2 of stikstof als koelmiddel van cryogene koelinstallaties van eigen vrachtwagens of vaartuigen voor transport van goederen, ter beperking van luchtzijdige emissies en geluidhinder.

36% MIA en 75% Vamil

Bestemd voor het gekoeld vervoeren van goederen in een (zee)container over water of de openbare weg, waarbij de goederen worden gekoeld door een gesloten koelsysteem.

36% MIA en 75% Vamil

Bestemd voor het gekoeld vervoeren van goederen in een transporttrailer, waarbij de goederen worden gekoeld door een gesloten koelsysteem dat uitsluitend werkt op basis van een natuurlijk (halogeenvrij) koudemiddel.

Alleen 13,5% MIA

Bestemd voor het reduceren van de fijnstofemissievan een bestaande stationaire dieselmotor of een bestaande dieselmotor voor een transportkoeling of een mobiel werktuig voor deze te voorzien van een roetfilter.

Alleen 13,5% MIA

Bestemd voor het reduceren van de NOx-emissie en al dan niet de emissie van andere schadelijke componenten van een Euro 4, 5, IV of V bestelauto, vrachtauto of bus met een retrofit SCR-systeem.

27% MIA en 75% Vamil

Bestemd voor het vervoer van goederen met een bakwagenchassis of een trekker, die niet is voorzien van een aardgasmotor of elektromotor, en die behoort tot de Europese voertuigcategorie N2 of N3. 

Alleen 13,5% MIA

Bestemd voor het gekoeld vervoeren van goederen met een aanhanger, bakwagenopbouw, bestelauto of oplegger, waarbij goederen worden gekoeld door een gesloten koelsysteem.

27% MIA en 75% Vamil

 

Bestemd voor het gekoeld vervoeren van goederen met een aanhanger, bakwagenopbouw, bestelauto of oplegger, waarvan het volledige laadvolume wordt gekoeld met een gesloten koelsysteem dat werkt met een koudemiddel met een GWP van ten hoogste 2.500

27% MIA en 75% Vamil

Bestemd voor het gekoeld vervoeren van goederen over de openbare weg met een aanhanger, bakwagenopbouw, bestelauto of oplegger, waarbij het koelen en vriezen wordt gerealiseerd met een cryogene koeling in combinatie met een gesloten koelsysteem met koudemiddel en damcompressie.

27% MIA en 75% Vamil

Bestemd voor het reduceren van de Cox-emissie en al dan niet de emissie van andere schadelijke componenten van een bestaand mobiel werktuig.

36% MIA en 75% Vamil

Bedrijfsauto's & Bestelbussen

Fiscale regelingen - MIA & Vamil

Met of zonder laadstations komt dit bedrijfsmiddel voor ten hoogste €75.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor MIA. 

Alleen 36% MIA

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste €75.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor MIA.

27% MIA & 75% Vamil

Bestemd voor het gekoeld vervoeren van goederen met een aanhanger, bakwagenopbouw, bestelauto of oplegger, waarbij goederen worden gekoeld door een gesloten koelsysteem.

27% MIA en 75% Vamil

Bestemd voor het gekoeld vervoeren van goederen met een aanhanger, bakwagenopbouw, bestelauto of oplegger, waarvan het volledige laadvolume wordt gekoeld met een gesloten koelsysteem dat werkt met een koudemiddel met een GWP van ten hoogste 2.500

27% MIA en 75% Vamil

Bestemd voor het van een toegangssysteem voorzien van een elektrische of waterstofdeelauto die wordt ingezet door een deelautobedrijf

27% MIA en 75% Vamil

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste €75.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor MIA.

27% MIA & 75% Vamil

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste €125.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor MIA.

Alleen 36% MIA

Bestemd voor het reduceren van de NOx-emissie en al dan niet de emissie van andere schadelijke componenten van een Euro 4, 5, IV of V bestelauto, vrachtauto of bus met een retrofit SCR-systeem.

27% MIA en 75% Vamil

Bestemd voor het reduceren van de fijnstofemissievan een bestaande stationaire dieselmotor of een bestaande dieselmotor voor een transportkoeling of een mobiel werktuig voor deze te voorzien van een roetfilter.

Alleen 13,5% MIA

Bestemd voor het reduceren van de Cox-emissie en al dan niet de emissie van andere schadelijke componenten van een bestaand mobiel werktuig.

36% MIA en 75% Vamil

(Bak)fietsen

Fiscale regelingen - MIA & Vamil

Bestemd voor het vervoer over de openbare weg of op bedrijfsterreinen in de open lucht met een elektrisch aangedreven brom- of snorfiets. 

13,5% MIA en 75% Vamil

Bestemd voor het bezorgen van postpakketten of boodschappen of het gescheiden inzamelen van bedrijfsafval met een bakfiets voorzien van ten minste drie wielen, een voorziening voor het vervoeren van ladingen en elektrische trapondersteuning, waarbij de aanschaf per bakfiets ten minste €3000,- bedraagt.

36% MIA en 75% Vamil

Advieswijzer Fiets van de zaak 2022

In 2020 is de nieuwe bijtellingsregeling voor de fiets van de zaak van kracht gegaan. Dit bijtellingspercentage bedraagt 7%. Wat zijn de fiscale randvoorwaarden voor deze regeling, welk type fiets valt hieronder en hoe zit het met privégebruik?

Lees meer >>

Oplaadpunten en stations

Fiscale regelingen - MIA & Vamil

Bestaande uit een afleverpunt en al dan niet de volgende onderdelen: compressoren, een bufferopslag en een lokale waterstofzuiveringseenheid.

36% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit een oplaadsysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een ontlaatsysteem, een meet- en regelsysteem, een lockerkast met een stroomafnamepunt per locker en een stekkerherkenningssysteem en met uitzondering van zonnepanelen

36% MIA en 75% Vamil

Bestemd voor het afleveren van (bio-)LNG als motorbrandstof voor eigen voertuigen die behoren tot de Europese voertuigcategorie N2 of N3.

Alleen 13,5%

Bestemd voor het elektrisch laden en al dan niet ontladen van accu’s van uitsluitend eigen bestelauto’s, personenauto’s, motorfietsen, brom-of snorfietsen of vaartuigen waarbij het oplaadpunt is opgesteld op het eigen bedrijfsterrein.

36% MIA

Bestaande uit een afleverzuil en een bufferopslag voor biobrandstof.

13,5% MIA en 75% Vamil