Transport & mobiliteit

Overzicht fiscale mogelijkheden

Op deze pagina staan alle transport gerelateerde bedrijfsmiddelen die in 2024 in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Deze lijst is gepubliceerd in de Staatscourant.

Vanuit Zero CO2 ondersteunen wij u graag door inzicht te geven in de fiscale mogelijkheden waarvoor u in aanmerking komt. 

Vrachtwagens

Bestaande uit: een elektrisch aangedreven of waterstof aangedreven truckmixer en met uitzondering van een oplaadpunt.

Alleen 45% MIA

Bestaande uit: een elektrisch aangedreven of waterstof aangedreven bakwagenchassis, of vrachtwagen trekker en al dan niet voor de elektrische aandrijving noodzakelijke aanpassingen aan de opbouw en met uitzondering van een oplaadpunt.

Alleen 36% MIA

Personenauto & Bestelbus

Bestaande uit: een elektrisch aangedreven bestelauto, met uitzondering van een oplaadpunt.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste het investeringsbedrag minus € 20.000 in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

27% MIA

Bestaande uit: een waterstof aangedreven bestelauto en met uitzondering van een oplaadpunt. Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 125.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

45% MIA

Bestaande uit: een elektrisch aangedreven personenauto met geïntegreerde zonnepanelen, met uitzondering van een

oplaadpunt.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 100.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

36% MIA

Bestaande uit: een waterstof aangedreven personenauto met uitzondering van een oplaadpunt. Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 75.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

45% MIA

Fietsen

bestaande uit: een elektrisch aangedreven voertuig met uitzondering van een oplaadpunt.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 40.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

alleen 27% MIA

Bestaande uit: een fiets met trapondersteuning en met uitzondering van een oplaadpunt.

alleen 27% MIA

Bestaande uit: een elektrisch aangedreven bakfiets en al dan niet de volgende onderdelen: een aanhangwagen en wisselaccu(’s), met uitzondering van een oplaadpunt.

alleen 36% MIA en 75% Vamil

Bussen & Taxi's

Bestaande uit: een elektrisch aangedreven bus met uitzondering van een oplaadpunt.

36% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit: een waterstof aangedreven bus met uitzondering van een oplaadpunt.

45% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit: een elektrisch aangedreven taxi met uitzondering van een oplaadpunt.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 75.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Alleen 27% MIA

Bestaande uit: een waterstof aangedreven taxi met uitzondering van een oplaadpunt.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 125.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

45% MIA en 75% Vamil

Oplaadpunten-, stations en toegangssystemen

Bestaande uit: een toegangssysteem met software.

36% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit: een oplaadsysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een ontlaadsysteem, een meet- en regel- systeem, een lockerkast met een stroomafnamepunt per locker en een stekkerherkenningssysteem en met uitzonde- ring van zonnepanelen.

45% MIA

Mobiele werktuigen

Bestaande uit: een elektrisch aangedreven mobiel werktuig en al dan niet de volgende onderdelen: een vast aan het werktuig verbonden zonnepaneel, een netspanningskabel en een wisselaccupakket en met uitzondering van een oplaadpunt en mobiele werktuigen die gebruik maken van waterstof.

Het bedrijfsmiddel komt voor 85% van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

27% MIA

Bestaande uit: een elektrisch aangedreven mobiel werktuig en al dan niet een vast aan het werktuig verbonden zon-

nepaneel en met uitzondering van een oplaadpunt.
Het bedrijfsmiddel komt voor 85% van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

27% MIA

Bestaande uit: een elektrisch aangedreven vorkheftruck en al dan niet een wisselaccupakket en met uitzondering van

een oplaadpunt en vorkheftrucks die gebruik maken van waterstof.

27% MIA

Bestaande uit: een elektrisch aangedreven terminaltrekker, met uitzondering van een oplaadpunt en terminal trekkers

die gebruik maken van waterstof.

36% MIA

Bestaande uit: een vast op een truckchassis gemonteerd elektrisch werktuig, met uitzondering van het truckchassis, werktuigen die gebruik maken van waterstof en een oplaadpunt.

27% MIA

Bestaande uit: een elektrisch aangedreven hijswerktuig en een accupakket, met uitzondering van een oplaadpunt en

mobiele hijswerktuigen die gebruik maken van waterstof.

27% MIA

Bestaande uit: een elektrisch aangedreven hoogwerker en met uitzondering van een oplaadpunt en hoogwerkers die

gebruik maken van waterstof.

27% MIA

Bestaande uit: een elektrisch aangedreven werktuigdrager met uitzondering van de aan de werktuigdrager te kop- pelen werktuigen, een oplaadpunt en werktuigendragers die gebruik maken van waterstof.

45% MIA

Bestaande uit: een automatisch geleid elektrisch aangedreven voertuig en met uitzondering van een oplaadpunt en

automatisch geleide voertuigen die gebruik maken van waterstof.

36% MIA

Scheepsvaart

Bestaande uit: een accupakket.

36% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit: één of meerdere motoren of een hybride aandrijving.

27% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit: al dan niet de volgende onderdelen: een in het vaartuig ingebouwde brandstofcel in combinatie met een elektromotor en een accupakket, een waterstofmotor en een waterstofopslagtank, met uitzondering van een oplaadpunt.

45% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit: een elektrische aandrijflijn en al dan niet een stroomvoorziening, met uitzondering van een oplaad- punt.

36% MIA

Bestaande uit: een coating van de scheepshuid.

27% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit: een systeem voor het voorkomen of verwijderen van aangroei.

45% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit: een waterzuiveringsinstallatie, een opslagtank en al dan niet een recyclingsysteem.

27% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit: ozongenerator of doseer- of injectieapparatuur voor waterstofperoxide, uv-bestralingseenheid en al dan niet de volgende onderdelen: een restozonvernietiger, een biologisch actief koolfilter, een omgekeerde osmose- installatie, een ionenwisselaar en een pomp voor het oppompen van oppervlaktewater.

27% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit: een zuiveringsvoorziening en al dan niet een recyclingsysteem en een opslagtank.

27% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit: een verzameltank, pomp en leidingen.

27% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit: een ontgassingsinstallatie en een luchtreinigingsinstallatie.

45% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit: aansluitpunt(en), aanpassing van het elektrische systeem aan boord en een verlengkabel om een ver-

binding tussen het schip en de walstroomkast te kunnen maken en met uitzondering van zonnepanelen. Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 7.500 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

45% MIA

Bestaande uit: aansluitpunt(en), aanpassing van het elektrische systeem aan boord en een verlengkabel om een ver-

binding tussen het schip en de walstroomkast te kunnen maken en met uitzondering van zonnepanelen.

45% MIA

Bestaande uit: een walstroomkast met één of meerdere aansluitpunten, al dan niet de volgende onderdelen: een

registratiesysteem en een omvormer, en met uitzondering van een oplaadpunt.

36% MIA

Nieuwsberichten

Advieswijzer Fiets van de zaak

In 2020 is de nieuwe bijtellingsregeling voor de fiets van de zaak van kracht gegaan. Dit bijtellingspercentage bedraagt 7%. Wat zijn de fiscale randvoorwaarden voor deze regeling, welk type fiets valt hieronder en hoe zit het met privégebruik?

Lees meer >>

Minder administratie rond fiets van de zaak

De administratieve lasten rond de fiets van de zaak worden verminderd. Met name als een fiets van de zaak ter beschikking wordt gesteld én er een vergoeding wordt gegeven voor de ritten waarop de fiets niet gebruikt wordt, is de administratieve last momenteel namelijk omvangrijk.

Lees meer >>