Zero CO2 - mkb traject

In 10 maanden CO2 neutraal!

Wilt u dat uw bedrijf volledig CO2 neutraal wordt? Dat kan!
Volg het Zero CO2 - MKB traject

Verminderen van de huidige CO2 uitstoot - Eerste drie stappen

Wanneer u interesse toont in het Zero CO2 – MKB traject krijgt u van ons een uitnodiging voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek geven  wij u een korte presentatie. Hierin kunt u zien wat u, als ondernemer, van ons kan verwachten. Alle stappen worden doorlopen en samen maken wij, op maat, een plan van aanpak. Tot slot, worden de begrote kosten inzichtelijk gemaakt en ontvangt u van ons een opdrachtbevestiging.

Na het eerste gesprek zal de Zero CO2 -nulmeting worden uitgevoerd. De totale uitstoot en verbruiksstromen worden inzichtelijk gemaakt. De CO2 voetafdruk van het bedrijf wordt in kaart gebracht.

Vervolgens zullen wij de analyse met u doornemen en realistische doelen opstellen. Samen met u kijken wij kritisch naar de haalbaarheid van de doelen en stellen wij een specifiek plan op. Wanneer de doelen vaststaan zullen wij, door middel van reporting, deze visualiseren.  Dit doen wij om de doelen levendig te maken bij zowel de ondernemer als bij het personeel.

Opwekking duurzame energie -middelste stappen

Op het gebied van duurzame energie zijn er veel mogelijkheden. De overheid, provincie en gemeentes stellen verschillende subsidies beschikbaar voor het opwekken van duurzame energie. Per branche zal dit verschillend kunnen uitpakken. Onze fiscalisten doen graag voor u  onderzoek, welke subsidies voor uw bedrijf gelden. Naast subsidiëring begeleiden wij het financieren van de investeringen die CO2 reductie opleveren.

Daarnaast krijgt u een financiële planning, zodat u inzicht krijgt in uw financiële toekomst, met de subsidies die u heeft ontvangen en de investeringen die u heeft doorgevoerd. Hierin staat o.a. welke besparingen het op korte en op langere termijn oplevert. 

CO2 rest-uitstoot compensatie en evaluatie

De laatste stappen van het Zero CO2 – MKB traject gaan over het compenseren van rest-uitstoot en de evaluatie. Heeft u een rest-uitstoot die u wilt compenseren? Wij kijken graag met u mee. We kennen een aantal projecten die werken met bosaanplant waardoor je CO2 kunt compenseren. Daarnaast houden wij alle veranderingen omtrent duurzaam ondernemen scherp in de gaten. Wellicht kunnen we de rest-uitstoot gemakkelijker kwijt schelden! 

Naast het compenseren wordt, tijdens de laatste stap, in een evaluatiegesprek teruggeblikt op de afgelopen maanden. Daarnaast wordt een meerjarenplan uitgestippeld. Wij hopen dat de ondernemer hierdoor blijft doorgaan met de duurzame transitie en zich blijft focussen op duurzaam ondernemen. 

Iedere ondernemer die het volledige Zero CO2 – MKB traject heeft doorlopen, krijgt een certificaat + een Zero CO2 insectenhotel.

Neem contact op!