Zonnepanelen op dak en parkeerterrein steeds populairder

Zonne-energie opwekken en voor eigen en andermans gebruik inzetten wordt steeds populairder. Een opkomende trend voor bedrijven, exploitanten en instellingen is, naast het dak ‘vol leggen’, het plaatsen van zonnepanelen op parkeerterreinen. Deze zogenaamde ‘solar carports’ worden met of zonder laadpalen voor elektrische auto’s geïnstalleerd. De online tool ‘Park the Sun’ zorgt voor inzicht in mogelijkheden en het kostenplaatje. De Gemeente Groningen leverde een bijdrage aan deze tool om kansen voor zonne-energie toegankelijker te maken.   

Landelijke trend slaat over naar het Noorden
Bedrijven en investeerders in het Noorden kijken met toenemende belangstelling naar de groene kansen vanuit ondernemerskansen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook in de Regionale Energie Strategieën (RES) is veel belangstelling voor zonne-energie, bleek vorige week. Het benutten van ‘solar carports’ op parkeerterreinen draagt bij aan het opwekken van duurzame energie. In Noord-Nederland is een stap gezet op het parkeerterrein bij het ziekenhuis in Drachten en op P + R terrein Reitdiep in Groningen. Philip Broeksma, wethouder energietransitie van de gemeente: “In 2035 komt 60% van onze benodigde elektriciteit uit lokale zonnepanelen. Daar hebben we minstens 2 miljoen zonnepanelen voor nodig. Een aanzienlijk deel wordt opgewekt uit energie op daken van gebouwen. Innovaties als solar carports dragen ook bij aan deze ambitie.”

Nieuwe tool Park the Sun
Voor geïnteresseerden in de gemeente Groningen die willen investeren in zonne-energie op parkeerterreinen is door een aantal overheidsorganen, waaronder de gemeente Groningen, een gratis tool ontwikkeld in samenwerking met bureau Sobolt. In één oogopslag is te zien welke van de maar liefst 560 beoordeelde parkeerplekken geschikt is voor solar carports. Ook is de investering en de terugverdientijd inzichtelijk. Deze informatie staat op www.parkthesun.com. Energieleveranciers staan in de rij om deze duurzame optie met bedrijven te realiseren en zijn in gesprek over mogelijkheden.  

Subsidies en financieringsmogelijkheden
Voor het installeren van zonnepanelen zijn overheidssubsidies beschikbaar. Welke subsidie van toepassing is, is onder meer afhankelijk van het stroomverbruik. Voor kleinverbruikers zijn er andere subsidies dan voor midden- en grootverbruikers. Fonds Nieuwe Doen (samenwerkingspartner Zero CO2) maar ook banken kunnen bijdragen via aantrekkelijke leningen. Alle informatie over zonnepanelen, solar carports, financieringsmogelijkheden en andere duurzaamheidsmogelijkheden is te vinden op www.groningenwerktslim.com.

Voor vragen over bovenstaande bericht? Neem contact op met ons!

 

Geschreven voor samenwerkingspartner Groningen Werkt Slim.

Bronvermelding begeleidende beelden:
Foto 1  Ziekenhuis Drachten (Foto: Jilmer Postma – ANP)
Foto 2: Carport Zonnebos Achmea Campus Apeldoorn (Foto: Engie)
Foto 3: Solar carports (Foto: Sobolt)