Leefomgeving & bedrijfsterrein

GROEN MAAKT GELUKKIG!

Bij ons vindt u de oplossing voor alles wat met de realisatie en het onderhoud van uw groene buitenruimte te maken heeft. Wij zijn thuis op ieder groenterrein en helpen u graag.

Donker Groep loopt voorop in de rol die we als groenbedrijf spelen en sluit zich aan bij het initiatief van NL Greenlabel om een terreinlabel te introduceren. Dit terreinlabel maakt inzichtelijk hoe duurzaam uw terrein of gebied is, hoe dit duurzamer kan worden gemaakt en welke kosten u hiermee kan besparen. 

Ecosystemen, biodiversiteit en leefomgeving  

Fiscale regelingen - MIA & Vamil

Bestaande uit bijvoorbeeld: veedrinkpoelen, houtwallen, hagen en bomen of natuurzuilen, kweekkasten voor sluipwespen, beregeningsinstallaties die gebruikmaken van oppervlakte- of regenwater, een natuurzwemvijver.

36% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit bijvoorbeeld: bijenhotels, houtwallen, windhagen, natuurzuilen, bloeiende bomen en op insecten afgestemde erf- of terreinbeplanting.

36% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit een waterkerende folie, een vegetatielaag, een drainagelaag en al dan niet de volgende onderdelen: een kunstmatige bevloeiing en verankering, constructieve aanpassingen bij bestaande daken en nestelvoorzieningen

36% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit een frame met substraat en al dan niet de volgende onderdelen: een gevelbeschermende laag, constructieve aanpassingen bij bestaande muren, irrigatieleidingwerk, een geïntegreerde waterbuffer en nestelvoorzieningen.

36% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit het herinrichten van een bestaand bedrijfsterrein gelegen op een bestaand bedrijventerrein.

Alleen 27% MIA

Bestaande uit vegetatie, een waterpartij, waterdoorlatende of waterpasserende bestrating en al dan niet de volgende onderdelen: infiltratiekolken, slimme kolken, helofytensloot, een vegetatiestuw of verwijderen van bestaande aansluitingen op het riool.

Alleen 13,5% MIA

Bestemd voor het tijdens hevige regenval bufferen van regenwater afkomstig van bedrijfsterreinen en bedrijfsgebouwen in de gebouwde omgeving.

26% MIA en 75% Vamil

 

Maak een afspraak!
Dan nemen wij graag alle mogelijkheden met u door!

Leefomgeving & bedrijfsterrein

GROEN MAAKT GELUKKIG!

Bij ons vindt u de oplossing voor alles wat met de realisatie en het onderhoud van uw groene buitenruimte te maken heeft. Wij zijn thuis op ieder groenterrein en helpen u graag.

Donker Groep loopt voorop in de rol die we als groenbedrijf spelen en sluit zich aan bij het initiatief van NL Greenlabel om een terreinlabel te introduceren. Dit terreinlabel maakt inzichtelijk hoe duurzaam uw terrein of gebied is, hoe dit duurzamer kan worden gemaakt en welke kosten u hiermee kan besparen. 

Ecosystemen, biodiversiteit en leefomgeving  

Fiscale regelingen - MIA & Vamil

Bestaande uit bijvoorbeeld: veedrinkpoelen, houtwallen, hagen en bomen of natuurzuilen, kweekkasten voor sluipwespen, beregeningsinstallaties die gebruikmaken van oppervlakte- of regenwater, een natuurzwemvijver.

36% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit bijvoorbeeld: bijenhotels, houtwallen, windhagen, natuurzuilen, bloeiende bomen en op insecten afgestemde erf- of terreinbeplanting.

36% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit een waterkerende folie, een vegetatielaag, een drainagelaag en al dan niet de volgende onderdelen: een kunstmatige bevloeiing en verankering, constructieve aanpassingen bij bestaande daken en nestelvoorzieningen

36% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit een frame met substraat en al dan niet de volgende onderdelen: een gevelbeschermende laag, constructieve aanpassingen bij bestaande muren, irrigatieleidingwerk, een geïntegreerde waterbuffer en nestelvoorzieningen.

36% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit het herinrichten van een bestaand bedrijfsterrein gelegen op een bestaand bedrijventerrein.

Alleen 27% MIA

Bestaande uit vegetatie, een waterpartij, waterdoorlatende of waterpasserende bestrating en al dan niet de volgende onderdelen: infiltratiekolken, slimme kolken, helofytensloot, een vegetatiestuw of verwijderen van bestaande aansluitingen op het riool.

Alleen 13,5% MIA

Bestemd voor het tijdens hevige regenval bufferen van regenwater afkomstig van bedrijfsterreinen en bedrijfsgebouwen in de gebouwde omgeving.

26% MIA en 75% Vamil

 

Maak een afspraak!
Dan nemen wij graag alle mogelijkheden met u door!