Binnenvaart 

Duurzame binnenvaart

Maak uw onderneming toekomstbestendig

“Het laadvermogen van bovenstaande containerschip staat gelijk aan 110 vrachtwagens."

Subsidies

Om de doelen te bereiken worden subsidies vrijgegeven vanuit de overheid. U kunt zich als schipper afvragen of deze subsidies voldoende zijn voor een interessant verdienmodel.

MIA & Vamil (fiscale regelingen)

De milieu-investeringsaftrek (MIA) en de vrije aftrek milieu investeringen (Vamil) kunnen interessant zijn voor een binnenvaartschipper. Er bestaan veel regelingen waar men MIA en/of Vamil voor kan krijgen. Deze fiscale regelingen worden hieronder weergegeven. 

Green Deal

Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens is in het leven geroepen om de doelen die in het Klimaatakkoord staan te halen. In de Green Deal zijn afspraken opgenomen over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in de binnenvaart. Einddoel is een nagenoeg emissie-loze sector in 2050, met een belangrijk meetmoment in 2035.

Nieuwsbank - binnenvaart

Blog

Blog: Volle vaart vooruit: deze zomer vaart ZES emissievrij

Geschreven door Johannes Wouters (Werkend bij Engie) : Om de klimaatdoelen te halen, is medewerking van de binnenvaart onmisbaar. Niet alleen voor de reductie van CO2, stikstof en fijnstof uitstoot – ook voor het mogelijk maken van een ‘modal shift’ naar het water, wat de totale uitstoot van de transportsector nog verder zal doen dalen. Daarvoor is een systeemwijziging van de binnenvaart nodig. Met een transformatie van de diesel-aangedreven binnenvaart naar volledig elektrisch aangedreven vervoer, zet de binnenvaartsector een belangrijke stap in het realiseren van het klimaatakkoord.

Lees meer >>
SRVD

Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen

Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen Wilt u als binnenvaartschipper investeren in een nieuwe, schone motor en/of katalysator? Bekijk dan of de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen (SRVB) iets is voor u. U kunt subsidie aanvragen vanaf 30 januari 2021 09:00 uur. Het doel van deze regeling is om de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van CO2 en stikstof door vaartuigen te verminderen. De

Lees meer >>

Fiscale regelingen - MIA & Vamil

Het voorzien van de energiebehoefte van een vaartuig. Een modulaire of in het vaartuig ingebouwd accupakket dat geen lood bevat.

36% MIA & 75% Vamil

Een opslagtank voor waterstof in vloeistof of zout en al dan niet een brandstofcel en katalysator.

36% MIA & 75% Vamil

Eén of meerdere motoren of een hybride aandrijving. 

27% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit: al dan niet de volgende onderdelen: Een in het vaartuig ingebouwde aardgasmotor, een gastank, een brandstofcel, een waterstofmotor en een oplaadstation.

45% MIA & 75% Vamil

Bestaande uit een elektrische aandrijflijn en al dan niet een stroomvoorziening. 

36% MIA & 75% Vamil

Bestaande uit een romp van een binnenvaartschip en al dan niet de volgende onderdelen: een beschermingssysteem tegen corrosie en een buikdenning.

27% MIA & 75% Vamil

Een coating van de scheepshuid.

27% MIA & 75% Vamil

Een systeem voor het voorkomen of verwijderen van aangroei.

45% MIA & 75% Vamil

Een waterzuiveringsinstallatie, een opslagtank al dan niet een recyclingsysteem.

27% MIA en 75% Vamil

Bestemd voor het bij een bestaand schip vervangen van legionellapreventie doormiddel van heet water, chloor of chemicaliën.

27% MIA & 75% Vamil

Een zuiveringsvoorziening en al dan niet een recyclingsysteem en een opslagtank.

27% MIA & 75% Vamil

Verzameltank, pomp en leidingen.

27% MIA & 75% Vamil

Bestaande uit een gesloten roetfilter.

36% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit: een afzuiginstallatie, een filterinstallatie en al dan niet gasnabehandelingsapparatuur, met uitzondering van gasdetectieapparatuur.

45% MIA & 75% Vamil

Bestaande uit een ontgassingsinstallatie en een luchtreiniginginstallatie. 

45% MIA & 75% Vamil

Subsidies

Subsidie voor aanschaf van een nieuwe schone motor of katalysator? Dan kan deze subsidie erg interessant zijn voor u!

Maximaal 40% van de investeringskosten.

Green Award

Green Award is een keurmerk voor schepen, die voldoen aan hoge eisen op het gebied van veiligheid en het milieu.

Het Green Award certificaat geeft een schip toegang tot meerdere incentives, inclusief kortingen op havengelden, producten en diensten.

Groene en veilige scheepvaart is de toekomst!

Maak een afspraak!