binnenvaart

Blog: Volle vaart vooruit: deze zomer vaart ZES emissievrij

Blog: Volle vaart vooruit: deze zomer vaart ZES emissievrij

Geschreven door Johannes Wouters (Werkend bij Engie) : Om de klimaatdoelen te halen, is medewerking van de binnenvaart onmisbaar. Niet alleen voor de reductie van CO2, stikstof en fijnstof uitstoot – ook voor het mogelijk maken van een ‘modal shift’ naar het water, wat de totale uitstoot van de transportsector nog verder zal doen dalen. Daarvoor is een systeemwijziging van de binnenvaart nodig. Met een transformatie van de diesel-aangedreven binnenvaart naar volledig elektrisch aangedreven vervoer, zet de binnenvaartsector een belangrijke stap in het realiseren van het klimaatakkoord.

Blog: Volle vaart vooruit: deze zomer vaart ZES emissievrij Meer lezen »

Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen

Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen

Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen Wilt u als binnenvaartschipper investeren in een nieuwe, schone motor en/of katalysator? Bekijk dan of de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen (SRVB) iets is voor u. U kunt subsidie aanvragen vanaf 30 januari 2021 09:00 uur. Het doel van deze regeling is om de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van CO2 en stikstof

Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen Meer lezen »